Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ENCONTRANDO CARROS RAROS de RICO e FAZENDO MITAGENS no GTA V!! ESSE MOD QUEBROU meu COMPUTADOR...
Play Guima
Play Guima 1.47TR theo dõi 1431 Videos 178.41TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem38.18N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận277
Tỷ lệ lượt xem 2.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.16TR - 10.41TR
Tỷ lệ tương tác 16.82%
Thẻ gắn
gta 5 gta guima guima guiminha play guima play guiminha play guimosa guimosa quima qima guimaraes gta mitagem gta v mitagens mitagens gta mitagem mitagens mitagem play guima mitagens play guima mitada gta mitou gta mitada among among us guima among guima among us among guima among us guima among impostor among us impostor impostor among impostor among us impostor
Giới thiệu
Vídeo todos os dias as 21h, se inscreva e vire um miserinha! :D

💻 Redes sociais!
- Instagram: https://instagram.com/playguima
- Twitter: https://twitter.com/playguima
- Entre no meu discord: https://discord.gg/a9Xjrps

💞 Contato para Parcerias!
- E-mail: [email protected]

#Rumo2M #SouMiserinha
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)