Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SAYING GOODBYE TO ELTHAM SF + BIG GIVEAWAY!!!
OF Simms96
OF Simms96 9.67N theo dõi 38 Videos 398.66N lượt xem 2018-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.35N
Thích tỷ lệ 6.18%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 34.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 1.75TR
Tỷ lệ tương tác 11.84%
Thẻ gắn
GIVEAWAY BIG GIVE AWAY SAYING GOODBYE TO ELTHAM SF + BIG GIVEAWAY!!! ELTHAM SF OFSIMMS96 ofsimms ofsimms96
Giới thiệu
Hope you guys enjoyed the video if you did SMASH the like button, make sure you subscribe & DON'T FORGET TO TURN ON MY NOTIFICATIONS!

ADD MY SNAPCHAT: bradstarsimm
-Follow Me On Twitter: https://twitter.com/OFSimms96
-Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/ofsimms96/
-Follow Me On Depop: bradsimms

Where i got my PC from: https://www.pcspecialist.co.uk/

My Designer Joe: https://twitter.com/JoeDevvo
Mở