Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
언제나 귀여운 강아지 일상 모음
소녀의행성 Girlsplanet
소녀의행성 Girlsplanet 886N theo dõi 385 Videos 291.55TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem282.55N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận421
Tỷ lệ lượt xem 31.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 128.56TR - 149.12TR
Tỷ lệ tương tác 4.32%
Thẻ gắn
pomeranian welshcorgi retriever dog puppy
Giới thiệu
즐겁게 시청해주세요♥
-
소행성 팬 가입해주세요 :)
https://www.youtube.com/channel/UC-IYpdOqjkER7B6cnChwlhA/join

소녀스타그램 놀러오세요♥
https://www.instagram.com/minhwa.g/

소녀 페이스북 놀러오세요♥
https://facebook.com/girlsplanet0223/


-
🐇Profile

첫째💕
이름 : 소녀
성별 : 女
견종 : 래브라도 리트리버 (대형견)
생년월일 : 2017년 2월 23일
특징 : 똑똑한 바보 말썽쟁이
취미 : 신상 컬렉션 모으기(주로 장난감, 사람 잠옷과 신발)

둘째💕
이름 : 행성
성별 : 女
견종 : 포메라니안 (소형견)
생년월일 : 2017년 10월 25일
특징 : 조금만 맘에 안들면 낑낑낑꺵꺵꺵ㅇㄲㄲ얘꺵꺵꺵(바뀔맘이 없어보임)
취미 : 소녀 약올리기

셋째💕
이름 : 우주
성별 : 女
견종 : 웰시코기
생년월일 : 2018년 12월로 추정,
우리집에 온날 5월 26일을 탄생일로 지정.
특징 : 눈치없는 말썽쟁이
취미 : 🌈응가 밟고 다님(바뀔거라 기대하고 있음)

🐇광고문의
[email protected]

🐰강아지 관련 문의는 답변하지않고 있습니다 이해해주세요🐰
🐶반려동물 입양은 신중하게 생각해주세요🐶
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)