Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
잇님들.. 굴러들어온 냥아치한테 뺨 맞았을땐 어떻게 해야 하나요ㅣMy Dog Got Smacked Hard By A Stray Cat
SBS TV동물농장x애니멀봐
SBS TV동물농장x애니멀봐 4.2TR theo dõi 3101 Videos 3.83TỶ lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem201.9N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận217
Tỷ lệ lượt xem 4.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91.86TR - 165.34TR
Tỷ lệ tương tác 3.1%
Thẻ gắn
애니멀봐 동물농장 TV동물농장 동물농장 애니멀봐 애니멀봐 동물농장 sbs animal farm sbs animal eng sub sbs animal show sbs animal farm 2020 animals animal farm tv animal farm tv animal farm korean eng sub tv animal farm eng sub 동물영상 재미있는 동물영상 동물 농장 Animalfarm sbs tv 길냥이 집사간택 길냥이 집사간택 뻔뻔한 길냥이 길냥이 간택 동물농장 고양이 동물농장 길냥이 애니멀봐 고양이 애니멀봐 길냥이 길냥이 키우기 street cat stray cat street cat adoption cat adoption kitten cat video cute cat video
Giới thiệu
집까지 쫓아 들어오는 길고양이 해피.. 나한테만 이러는 줄 알았는데
녀석을 ‘나비’라고 부르는 사람들이 있는거 실화?

이전이야기↓↓↓
https://youtu.be/5OS77r18xWg


#집에서함께애니멀봐 #고양이집사간택 #던워리비해피🌼
-------------------------------------------------
애니멀봐와 한배타고⛵
☞ https://goo.gl/WL9mGy

뻔뻔한 길고양이 더 보기🐱
☞ https://youtu.be/VXpF3RSm3gk

아님 다른 동물 더 보고나서🐶
☞ https://youtu.be/g21rE3dRjAs

[애니멀봐]와 베프되기
 페이스북: https://www.facebook.com/sbstvanimal
 인스타그램: https://www.instagram.com/sbsanimal
 트위터: https://twitter.com/sbsyang
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)