Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How to sing the "I Remember When" Riff (Part 2)
Tristan Paredes
Tristan Paredes 2.57TR theo dõi 484 Videos 402.57TR lượt xem 2022-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-05
Tổng số lượt xem70.2N
Thích tỷ lệ 6.22%
Số lần bình luận30
Tỷ lệ lượt xem 2.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 31.94TR - 37.03TR
Tỷ lệ tương tác 6.65%
Thẻ gắn
vocal coach tristan paredes tristan paredes vocal coach reacts
Giới thiệu
#singing #shorts #singingchallenge
Mở