Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VARIANTE ÓMICRON
Dr. Alejandro Macias
Dr. Alejandro Macias 211N theo dõi 190 Videos 17.1TR lượt xem 2021-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-29
Tổng số lượt xem751.73N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.18N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 136.79TR - 246.24TR
Tỷ lệ tương tác 6.06%
Thẻ gắn
Variante COVID B.1.1.529 Sudáfrica Ómicron
Giới thiệu
Hablamos de la variante Ómicron (B.1.1.529) y la comparamos con las demás variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19.
Mở