Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How Was I So Lucky In Squid Games #shorts
Saksham magic
Saksham magic 4.47TR theo dõi 1587 Videos 4.41TỶ lượt xem 2021-11-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-07
Tổng số lượt xem82.39TR
Thích tỷ lệ 3.31%
Số lần bình luận5.77N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 32.99TỶ - 44.98TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.38%
Thẻ gắn
Giới thiệu