Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[SPEEDPAINT] Gunnthra and Fjorm FEH
森の子犬 Koin ch.
森の子犬 Koin ch. 173 theo dõi 2 Videos 846 lượt xem 2018-11-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem504
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 19.05%
Thẻ gắn
fire emblem speedpaint feh drawing draw art anime gunnthra fjorm nifl sketch
Giới thiệu
here's a lil smth.. a speedpaint of a sketch..
im sorry its ugly im tired and dont want to edit anything.
Mở