Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
얼큰한 순두부 열라면 먹방🔥 (ft. 뒷북, 명란마요 계란김밥, 김치) Spicy Ramyeon Gimbab Kimchi Mukbang ASMR 리얼사운드
[상윤쓰]Sangyoon
[상윤쓰]Sangyoon 1.42TR theo dõi 150 Videos 281.3TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-13
Tổng số lượt xem1.13TR
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận2.09N
Tỷ lệ lượt xem 79.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 516.15TR - 929.04TR
Tỷ lệ tương tác 3.97%
Thẻ gắn
라면 라면 먹방 순두부 열라면 순두부 열라면 먹방 열라면 열라면 먹방 김밥 김밥 먹방 먹방 분식 먹방 gimbap キンパプ ramen ラーメン 拉面 ramyeon mi instan pasta conreana 리얼사운드 리얼사운드 먹방 리얼사운드먹방 asmr mukbang mukbang korean 먹방asmr asmr먹방 asmr 먹방 먹방 asmr korean mukbang asmr eating eating sounds mukbang show mukbang sound korean food real sound mukbang eating show yt:cc=on
Giới thiệu
순두부 열라면 먹방 !

🎈INSTAGRAM :https://www.instagram.com/SANGYOONCE
📩[email protected] (비즈니스 메일함)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

편집» 써니 , 상윤쓰
일본어 번역 » 강진 ( [email protected] )
영어 번역 » R.E2C2

함께 힘써주는 팀원들께 항상 고맙고 감사합니다

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵Track : 코믹한 BGM 모음
🎵Music by 브금대통령
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Watch : https://youtu.be/M3j0QKsiIPc
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

각국어 번역 자막 제작 : 컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.
https://www.contentsfly.com
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)