Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
윤소안 - 너에게(HEN) cover
YOONSOAN 윤소안
YOONSOAN 윤소안 11.13N theo dõi 24 Videos 965.62N lượt xem 2021-04-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14.68N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận68
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.66TR - 12.01TR
Tỷ lệ tương tác 8.79%
Thẻ gắn
윤소안 yoonsoan 너에게 헨 헨 너에게 hen hen 너에게 hen to you 헨 너에게 커버 너에게 헨 커버 너에게 커버 윤소안노래 윤소안커버 yoonsoan cover to you hen cover hen to you cover 하이바이마마 커버 하이바이마마 ost 드라마 드라마 ost 하이바이마마 주제곡 하바마 ost 하바마 노래
Giới thiệu
제가 많이 아끼고 좋아하는 곡이예요.
들으면서도 부르면서도 마음이 잠겨서 녹음을 망설였어요.
그래도 깊고 따듯한 가사를 함께 나누고 싶고 또 남겨두고 싶었어요.
좋은 밤 되세요♥
Mở