Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TortillaLand 2 Ep 35 || Volvemos a casa 🏡
Auron
Auron 14TR theo dõi 801 Videos 2.86TỶ lượt xem 2022-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-29
Tổng số lượt xem1.87TR
Thích tỷ lệ 5.22%
Số lần bình luận1.89N
Tỷ lệ lượt xem 13.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 205.25TR - 615.77TR
Tỷ lệ tương tác 6.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://www.twitch.tv/auronplay/videos
Mở