Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Twitch Clips That Didn't Go As Planned
Twitch Lulz
Twitch Lulz 234N theo dõi 85 Videos 36.98TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem87.88N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận272
Tỷ lệ lượt xem 37.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 15.99TR - 28.77TR
Tỷ lệ tương tác 6.95%
Thẻ gắn
twitch fails twitch perfect timing twitch moments twitch clips funny twitch moments best of twitch twitch tv funny twitch clips memes dank memes twitch memes pokimane xqc streamer twitch compilation live stream best twitch fails funny funny videos stream fails gaming gaming moments twitch highlights livestream livestreamfails react clips livestream fails top twitch fails meme girl tiktok cringe best twitch clips highlights top 10 top moments
Giới thiệu
Twitch Clips That Didn't Go As Planned

• https://discord.gg/aNGB8mNG6p
• https://twitter.com/TwitchLulz

Streamers:
STPeach https://www.twitch.tv/stpeach
Adriana Chechik https://www.twitch.tv/adrianachechik_
erobb221 https://www.twitch.tv/erobb221
jessamesa https://www.twitch.tv/jessamesa
IvySky https://www.twitch.tv/ivysky
Melina https://www.twitch.tv/melina
Andy Milonakis https://www.twitch.tv/andymilonakis
Pokimane https://www.twitch.tv/pokimane
Tofuandchill https://www.twitch.tv/tofuandchill
Hachubby https://www.twitch.tv/hachubby
Jinnytty https://www.twitch.tv/jinnytty
Vylerria https://www.twitch.tv/vylerria
Nezba https://www.twitch.tv/nezba
Knut https://www.twitch.tv/knut
Mizkif https://www.twitch.tv/mizkif
Nmplol https://www.twitch.tv/nmplol
Simply https://www.twitch.tv/simply
Ludwig https://www.twitch.tv/ludwig
Trainwreckstv https://www.twitch.tv/trainwreckstv
xQc https://www.twitch.tv/xqcow
LogicDefender https://www.twitch.tv/logicdefender
Dareon https://www.twitch.tv/dareon
Feaneds https://www.twitch.tv/feaneds
buddha https://www.twitch.tv/buddha
ItsSliker https://www.twitch.tv/itssliker

Intro music:
https://youtu.be/E2eVlElp4pU​

Like Comment and Subscribe appreciated!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)