Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
선상 백조기낚시를 제일루 싸게 가보자!!(이벤트 포함)
낚시TV핼다람
낚시TV핼다람 12.5N theo dõi 57 Videos 1.69TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem11.3N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận176
Tỷ lệ lượt xem 90.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.14TR - 9.25TR
Tỷ lệ tương tác 17.63%
Thẻ gắn
백조기낚시 엑스코어 브이호
Giới thiệu
백조기낚시가 서해쪽에서는 한참 유행이에요 🥰🥰

오늘 영상에는 엑스코어 트렁크매트와 엑스코어 물고기집게의 유료광고가 포함되어 있어요...!!

자세한 내용은 댓글로 확인해주세요🤙

#백조기낚시 #엑스코어 #브이호
#낚시꿀템 #트렁크보호매트 #물고기집게 #피쉬그립
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)