Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
久しぶりのGODで引いてめっちゃ喜んだ #Shorts
じょーのうちチャンネルの日常
じょーのうちチャンネルの日常 11.9N theo dõi 11 Videos 767.66N lượt xem 2021-03-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem82.17N
Thích tỷ lệ 55.8%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 59.8TR - 109.17TR
Tỷ lệ tương tác 0.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Shorts
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)