Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR | If Elsa Remove Make Up | Disney Princess Remove Make Up Animation | Animation
Muse
Muse 37.6N theo dõi 10 Videos 10.43TR lượt xem 2021-05-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.69N
Thích tỷ lệ 87.4%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 41.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.41TR - 5.71TR
Tỷ lệ tương tác 1.41%
Thẻ gắn
asmr elsa 메이크업asmr 화장하기 스톱모션 화장 스톱모션 animation animation asmr make up animation ASMR stopmotion asmr animation make up stopmotion asmr makeup animation 化妆 化妆定格动画 定格动画 化妆动画 asmr make up frozen frozen elsa 冰雪奇缘 艾莎公主 disney disney princess
Giới thiệu
🎧ASMR
Earphones are recommended.

It took me long time to make this video .
Hope you can enjoy it.

Like & Subscribe will be encouraging.
Thank you very much.
Mở