Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오버워치 - 사내연애 "그들의 러브스토리"
오버워치 1교시
오버워치 1교시 379 theo dõi 13 Videos 55.29N lượt xem 2019-10-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem505
Thích tỷ lệ 2.77%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 409.5N
Tỷ lệ tương tác 22.57%
Thẻ gắn
#오버워치 #사내연애 #맥한조 #송하나 박대현 #겐지 메르시 #행복하세요 #사랑꾼 오버워치 조합 경쟁전 오버워치 리그 오버워치 인벤 오버워치 할로윈 2019 오버워치 할로윈 오버워치 스킨 오버워치 전적 오버워치 시그마 오버워치 전적검색 오버워치 패치노트 오버워치 패치 오버워치 캐릭터 옵치 조합 옵치 인벤 옵치 할로윈 옵치 리그 옵치 스킨 옵치 전적 옵치 전적검색 옵치 패치 오버워치 배경화면 옵치 배경화면 오버워치 티어 옵치 티어 2019 오버워치 2019 옵치 오버워치 하이라이트 옵치 하이라이트 신캐 옵치 신캐 오버워치 신규캐릭터 옵치 신규캐릭터 옵치 신규 오버워치 신규 오버워치 신규 영웅 옵치 신규 영웅 오버워치 러브 옵치 러브 오버워치 러브라인 옵치 러브라인 오버워치 게이 옵치 게이 오버워치 레즈 옵치 레즈
Giới thiệu
#둘기 #옵치러브스토리 #사내연애

[오버워치 1교시]

오버워지 그들의 러브 스토리♥

둘기 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCGAhoJ0m_x2YArCSBmxMHwA/videos
협찬&비즈니스문의: [email protected]
Copyright Corporation 엔티씨(NTC). 2019 All Right Reserved.
Mở