Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#이재명명연설 #부울경경선장모습 #국민의힘 국민의 힘 그대들이 장물 나눠가진 도둑입니다.
[공일사]대구촌놈
[공일사]대구촌놈 1.99N theo dõi 437 Videos 324.35N lượt xem 2021-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem831
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 41.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 21.9%
Thẻ gắn
이재명 이재명과잼나라 대구촌놈 박운규 이재명과행동하는양심 위안부 대구시 이재명지지자비상대책위원회 비대위 수성구 김부겸 황금동 만촌동 범어동 대구수성갑 더불어민주당
Giới thiệu
#이재명명연설
국민의힘 게에게 묻습니다. 도둑을 막은자가 도둑 일 수 있습니까 ?
장물을 나눠 가진자들이 바로 도둑입니다.
바로 국민의 힘 그대들이 장물 나눠가진 도둑입니다.

~~~~ 속 쉬원하다~~~
Mở