Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sokół - Eskimo Tour - Eskimos - 21.08.2021
_grzegorz.j_
_grzegorz.j_ 400 theo dõi 87 Videos 388.04N lượt xem 2021-08-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-06
Tổng số lượt xem210
Thích tỷ lệ 1.43%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 52.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 1.43%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nagranie pochodzi z koncertu który odbył się w ramach trasy Eskimo Tour na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie 21/08/2021.
Wszelkie prawa @ Wojtek Sokół.
Mở