Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sokół - Eskimo Tour - Eskimos - 21.08.2021
Grzegorz Jezierski
Grzegorz Jezierski 398 theo dõi 86 Videos 383.81N lượt xem 2021-08-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem122
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 30.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 2.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nagranie pochodzi z koncertu który odbył się w ramach trasy Eskimo Tour na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie 21/08/2021.
Wszelkie prawa @ Wojtek Sokół.
Mở