Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rebuilding begins in Haiti (Subscribe to Al-Jazeera)
Soliloquy Monologues
Soliloquy Monologues 622 theo dõi 78 Videos 577.85N lượt xem 2010-02-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem198
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 31.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 91N
Tỷ lệ tương tác 0.51%
Thẻ gắn
Haiti Army Rape Reconstruction USA UN IMF Navy
Giới thiệu
Hundreds of thousands of Haitians made homeless by January's earthquake are still waiting for temporary shelters.

Only a few thousand tents have been distributed so far, according to the International Organisation for Migration.

But some Haitians, tired of waiting, are taking matters into their own hands.

Al Jazeera's Gabriel Elizondo reports on one man, Francoise Antoine, who has decided to begin work on replacing his destroyed home.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)