Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ESCAPE DIRECTO AL BM / REGRESA EL CAYMAN!!! | JUCA
JUCA
JUCA 5.87TR theo dõi 751 Videos 955.99TR lượt xem 2019-07-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.55TR
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận12.33N
Tỷ lệ lượt xem 26.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 169.89TR - 339.81TR
Tỷ lệ tương tác 18.04%
Thẻ gắn
juca jucaviapri bmw de juca bm de juca cayman porsche caymen caymen de juca carreras echando desmadre fiesta mas rapido costsoso escape nuevo escape
Giới thiệu
http://tienda.juca.tv/

Muchas gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado mucho!

Si quieres ver avances de los próximos videos y más contenido te dejo mis redes sociales para que me sigas :)

Instagram: @jucaviapri -http://instagram.com/jucaviapri
Twitter: @jucaviapri - http://twitter.com/jucaviapri
Facebook: https://www.facebook.com/jucaviapri
Mở