Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BIKIN MILO SETRIKA
Renata Naura Maulida 03
Renata Naura Maulida 03 28 theo dõi 12 Videos 494 lượt xem 2019-03-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27
Thích tỷ lệ 14.81%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 96.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 51.85%
Thẻ gắn
Giới thiệu