Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
무슨무슨 디펜스 특) 엉뚱한 유닛으로 막음ㅋㅋㅋ :: 캐논 겹치기 디펜스
흑운장TV [BLACKTUBE]
흑운장TV [BLACKTUBE] 411N theo dõi 3869 Videos 462.23TR lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-08
Tổng số lượt xem173.7N
Thích tỷ lệ 0.57%
Số lần bình luận215
Tỷ lệ lượt xem 42.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 79.03TR - 142.25TR
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
스타 스타크래프트 스타리마스터 스타크래프트리마스터 스타유즈맵 스타크래프트유즈맵 유즈맵 빨무 빠른무한 빠무 스타래더 래더 밀리 스타강의 흑운장 흑운장강의 흑운장스타강의 테란강의 저그강의 프로토스강의 스타초보강의 스타크래프트초보강의 스타엽기전략 스타크래프트엽기전략 엽기전략
Giới thiệu
📌흑하!
게임 : 스타크래프트 유즈맵 캐논 겹치기 디펜스
좋아요와 구독은 흑운장에게 큰 힘이 됩니다 :)
👋흑운장 채널에 오신 것을 환영합니다!
흑운장 뜻 : 스타크래프트 프로게이머 시절 팬이 선물해준 김밥을 받고 "이 김밥이 식기 전에 이기고 돌아오겠다." 라고 한 것 + 까만 얼굴
💐생방송 안내
유튜브, 아프리카tv, 트위치에서 시청 가능
매일 오후 6시 이후 시작 (수요일 휴방)
아프리카tv : http://afreecatv.com/firebathero
트위치 : https://www.twitch.tv/firebather
☕️흑운장tv 공식 카페 : https://cafe.naver.com/blacktube
💌광고&섭외 문의 : [email protected]
📷SNS : https://www.instagram.com/black.woonjang/
#캐논겹치기디펜스 #스타유즈맵 #스타크래프트유즈맵 #흑운장유즈맵
.
Mở