Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana and Roma Funny Adventures for kids | Compilation video
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 86TR theo dõi 948 Videos 65.21TỶ lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem44.7TR
Thích tỷ lệ 68.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 52%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 20.34TỶ - 23.59TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.38%
Thẻ gắn
diana and roma diana
Giới thiệu
A collection of the best new stories for children about the adventures of Diana and Roma.
Thanks for watching!
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
DIANA Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
ROMA Instagram https://www.instagram.com/kidsromashow/

#DianaandRoma
Mở