Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Prologue - Jurassic World Dominion
Jurassic World
Jurassic World 1.46TR theo dõi 233 Videos 559.65TR lượt xem 2021-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem3.28TR
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận7.81N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.49TỶ - 1.73TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.58%
Thẻ gắn
jurassic world jurassic world 2 jurassic world evolution jurassic world trailer dinosaurs dinosaur jurassic park indominus rex raptor indoraptor fallen kingdom jurassic blue evolution park
Giới thiệu
This original 5 min prologue to Jurassic World Dominion, directed by Colin Trevorrow, rockets audiences back 65 million years into the past to experience the world before humans existed—and offers a glimpse of a world in which dinosaurs are living among us.

The story will continue in theaters this Summer.

Facebook: https://uni.pictures/JWLike
Instagram: https://uni.pictures/JWInsta
Twitter: https://uni.pictures/JWFollow
TikTok: https://uni.pictures/JWTikTok
Official Site: https://uni.pictures/JWSite
Mở