Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Alleged scammer targets dying child’s family | A Current Affair
A Current Affair
A Current Affair 419N theo dõi 1863 Videos 190.74TR lượt xem 2020-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem28.09N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 11.23TR - 15.33TR
Tỷ lệ tương tác 2.48%
Thẻ gắn
a current affair a current affair scam a current affair reporter a current affair australia channel 9 news 9 news australia australia news world news australian news channel 9 Bobbi Butler Montana McGrath
Giới thiệu
Police are investigating an alleged conwoman after a family claimed she 'used' their three-year-old girl who suffered a terminal brain tumour 'to make money'. Stream full episodes on 9Now: https://9now.app.link/5Kxzlq5dX6 Subscribe here: https://bit.ly/2mBeStv

Follow ACA on Facebook: http://facebook.com/ACurrentAffair9
Follow ACA on Twitter: http://twitter.com/ACurrentAffair9
Follow ACA on Instagram: http://instagram.com/ACurrentAffair9

A Current Affair covers the realms of politics, crime, human rights, science, technology, celebrities and entertainment - all investigated by a dedicated team. A Current Affairs airs weeknights 7.00pm on Channel 9

#ACA #ACurrentAffair #TracyGrimshaw
Mở