Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
갓세븐 3번째 생일 축하해🎉💚
덩어리들갓세븐
덩어리들갓세븐 489 theo dõi 12 Videos 175.75N lượt xem 2017-01-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem320
Thích tỷ lệ 8.75%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 65.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 43.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
오래오래 함께가자!💕 (늦어서 죄숩니다ㅠㅠㅠㅠ)
Mở