Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PROMETHEUS Clip - "Pregnancy" (2012)
JoBlo Movie Clips
JoBlo Movie Clips 2.74TR theo dõi 2706 Videos 1.49TỶ lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.6TR
Thích tỷ lệ 93.4%
Số lần bình luận169
Tỷ lệ lượt xem 58.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 728.7TR - 845.29TR
Tỷ lệ tương tác 0.89%
Thẻ gắn
Prometheus Clip Pregnancy 2012 Prometheus The Crew Prometheus 2012 Prometheus Movie Prometheus Sci-Fi Prometheus Mystery Prometheus Adventure Prometheus Adventure Mystery Sci-Fi mankind distant moon Ridley Scott Elizabeth Shaw Noomi Rapace David Michael Fassbender Meredith Vickers Charlize Theron Janek Idris Elba Joblo Movie Clips David Wakes The Crew Storm 2012 SandStorm Alien Pregnancy
Giới thiệu
PROMETHEUS Clip - "Pregnancy" (2012).

Most Popular Movie Clips -- https://bit.ly/3aqFfcg

PLOT: Following clues to the origin of mankind, a team finds a structure on a distant moon, but they soon realize they are not alone.

RELEASE DATE: 8 June 2012 (USA)
GENRE: Adventure, Mystery, Sci-Fi
STARS: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender

BUY/RENT HERE!
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B009AJD5E0/joblosmovieempor/

SUBSCRIBE for more all the latest Movie Clips here: https://bit.ly/31ByDAf

JOBLO YOUTUBE NETWORK:
► MOVIE TRAILERS: https://bit.ly/3rVdsq8
► MOVIE CLIPS: https://bit.ly/3k355GA
► STREAMING/TV TRAILERS: https://bit.ly/37ifDMz
► HORROR TRAILERS: https://bit.ly/3qsPxyc
► ANIMATED VIDEOS: https://bit.ly/3pqYiaJ
► SUPERHEROES: https://bit.ly/37nXgGd
► JOBLO VIDEOS: https://bit.ly/2Zp4WDG
► JOBLO HORROR VIDEOS: https://bit.ly/3bd7Voj
► CELEBRITY INTERVIEWS: https://bit.ly/3dk7ISN
► PARANORMAL NETWORK: https://bit.ly/2NvY58P

SUPPORT OUR CHANNEL - PURCHASE VIA OUR LINKS BELOW:
► AMAZON BEST SELLING MOVIES: https://amzn.to/3jWER8t
► MOST POPULAR POSTERS: https://bit.ly/3s4sTfJ

JOBLO MOVIE NEWS AND REVIEWS:
► http://www.joblo.com/

JOBLO ON SOCIAL MEDIA:
► JOBLO MOVIE NEWS (FACEBOOK): https://bit.ly/3bbIFPf
► JOBLO MOVIE TRAILERS (FACEBOOK): https://bit.ly/3dl9NxS
► HORROR MOVIE TRAILERS (FACEBOOK): https://bit.ly/3jTWZzX
► ARROW IN THE HEAD HORROR NEWS (FACEBOOK): https://bit.ly/3aqQ2D8

#Prometheus #ElizabethShaw #Alien
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)