Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SUB) 150만 구독자를 사로잡은 레전드 웹툰... 이래서 학폭은 사라져야 합니다 (영화리뷰)
영화대장
영화대장 62.7N theo dõi 233 Videos 21.36TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem21.54N
Thích tỷ lệ 95.4%
Số lần bình luận96
Tỷ lệ lượt xem 34.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.8TR - 17.65TR
Tỷ lệ tương tác 5.99%
Thẻ gắn
영화리뷰 결말포함 영화소개 결말포함 영화 추천 스릴러 영화 스릴러 영화추천 공포 영화 공포 영화추천 넷플릭스 영화 넷플릭스 영화추천 넷플릭스 스릴러 넷플릭스 스릴러 영화 넷플릭스 스릴러 영화 추천 영화 리뷰 영화 소개 영화 대장 2019영화 넷플릭스 공포 영화 넷플릭스 볼만한 영화 넷플릭스 영화 소개 넷플릭스 결말포함 넷플릭스 영화 결말포함 혼자서 볼만한 영화 집에서 볼만한 영화 방에서 볼만한 영화 영화 결말 명작 리뷰 명작 소개 명작 결말 사이코패스 영화 명작추천 리뷰 영화추천 결말포함 2020영화추천 2020영화리뷰 영화리뷰 결말포함 영화소개 샤크더비기닝 영화샤크더비기닝 김민석 위하준 정원창
Giới thiệu
영화 샤크 : 더 비기닝 (2021)
악마를 피해 명문고로 전학 왔지만 다시 악마를 마주하게 된 우솔!
괴롭힘은 또 시작 된다...

#영화리뷰 #샤크더비기닝 #김민석

*본 영상은 영상과 홍보비를 지급 받고 제작 된 영상입니다*

로튼 토마토 지수 100%를 받아 낸 저 예산 영화
https://youtu.be/A2KUkx1gDls

제작비 500만 달러로 흥행수익 10를 벌어들인 영화
https://youtu.be/zEHTcUi1xiw

내 동생을 살해한 그놈을 다시 보게 되었다
https://youtu.be/6gVulbxuDnk
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)