Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
WoW TBC Classic PvP: Subtlety is THAT guy (Subtlety Swords Rogue) Level 70 PvP - SPP
WarcraftsBest
WarcraftsBest 501 theo dõi 879 Videos 357.04N lượt xem 2022-02-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-25
Tổng số lượt xem127
Thích tỷ lệ 3.94%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 25.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 3.94%
Thẻ gắn
Wow gaming fun games rpg rpggames rpggaming pvp pve raiding dungeons dungeon and dragons dungeonanddragons neverwinter fallout machinima sandbox weapons fantasy freeroam art pictures live jadumlegendary riemoondo jrak bobvanquisher all the other homies who film with me
Giới thiệu
Simple mathematics - Like, Comment, Subscribe and don't forget to share with ya homies!

Phat loot
https://shop.spreadshirt.com/JadumLegendary/
https://www.spreadshirt.com/user/JadumTheLegendary

Main channel:
https://www.youtube.com/user/jadum1rollin1fresh

Second gaming channel (Random games):
https://www.youtube.com/channel/UC9QUgGPQGcc1ECJ8_kr2i5Q

Art page:
http://jadumlegendary.deviantart.com/

Twitter:
https://twitter.com/JadumLegendary?lang=en

Instagram:
https://www.instagram.com/jadumlegendary/?hl=en

Facebook:
https://www.facebook.com/JadumLegendary


#WorldofWarcraft #Gaming #PvP #Games
Mở