Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Horrific crimes against Alisha Bromfield spur law change in 32 states
True Crime Daily
True Crime Daily 4.86TR theo dõi 3919 Videos 2.51TỶ lượt xem 2021-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.27TR
Thích tỷ lệ 1.11%
Số lần bình luận6.38N
Tỷ lệ lượt xem 46.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.03TỶ - 1.19TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.92%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Expectant mother Alisha Bromfield, 21, was toasting the bride and groom at an outdoor wedding just hours before she was found murdered in Wisconsin in 2012. More: http://bit.ly/38Hw0DT
Mở