Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
일렉기타로 DJ소리 내기
리락 LeeRock
리락 LeeRock 5.78N theo dõi 97 Videos 269.37N lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem3.75N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 64.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.7TR - 3.07TR
Tỷ lệ tương tác 6.61%
Thẻ gắn
기타 Bulls on Parade Tom Morello RATM 킬스위치 메탈 Rock Metal Guitar DJ
Giới thiệu
취킼취킥췩 췍췍

RATM - Bulls on Parade

#기타 #DJ #킬스위치 #TomMorello #RATM
Mở