Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VLOG | 컴활 실기 & 토익이랑 맞짱 뜨기 | 충동적 단발 | 밤리단길 | 연희동 eert | 상공회의소 창문 한짝 놔주고 왔습니다 ^^
데일리도노
데일리도노 2.78N theo dõi 26 Videos 878.67N lượt xem 2021-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-23
Tổng số lượt xem3.21N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận42
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.63TR
Tỷ lệ tương tác 14.65%
Thẻ gắn
컴활실기 토익시험 8/8토익 연희동 캐제커피 밤리단길 카공 eert
Giới thiệu
안녕하세요! 데일리도노입니다😎
방꾸미기 브이로그를 올린 지 얼마 안 됐지만,,
제 일상을 너무나도 공유하고 싶은 나머지 밤새 편집해서 일상 브이로그로 돌아왔어요!!!
빨리 올리고 싶은 마음에 이번에는 영어자막도 스킵하겠습니다. . . sorry...

암튼 재미있게 봐주시구 궁금한 점은 댓글로 남겨주쎄요~!~!💛
Mở