Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【千千進食中】韓式烤肉搬回家!鐵板燒肉吃起來!晚上的療癒時刻
千千進食中
千千進食中 1.68TR theo dõi 221 Videos 270.39TR lượt xem 2021-07-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem752.94N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận571
Tỷ lệ lượt xem 44.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 164.43TR - 274.06TR
Tỷ lệ tương tác 2.31%
Thẻ gắn
Korean BBQ Pork Korean BBQ
Giới thiệu
醉餓的居家韓式烤肉宵夜場 🤤
居家防疫期間已經好久沒外出吃燒肉
這次把食材全都買回家自己烤

晚上一起吃宵夜的感覺
有沒有看著看著就想起身煮點東西哈哈哈哈

**********************

《給你滿滿的惘挨豆》

【我成立的美食品牌 - 水哦】
http://bit.ly/2Hrqkk4
【instagram】
https://www.instagram.com/khshu_/
【twitter】
https://twitter.com/chienshu_tw
【FB粉絲團】
https://goo.gl/i22cCs
【美拍】
https://goo.gl/NPtYfv
【微博】
https://goo.gl/QxUiBD
Mở