Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Maurizio Bettini ci porta nel Cross Test finale del CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA' GRUPPO5 2020
Solo Enduro
Solo Enduro 5.72N theo dõi 365 Videos 2.22TR lượt xem 2020-10-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem700
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 12.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 2.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu