Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
OK, you guys can stop the sus now
Phoenix SC
Phoenix SC 1.6TR theo dõi 1439 Videos 669.99TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem1.54TR
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận3.6N
Tỷ lệ lượt xem 96.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 620.07TR - 845.54TR
Tỷ lệ tương tác 5.64%
Thẻ gắn
Command Blocks Redstone Phnixhamsta phoenix sc tutorial vanilla mod know you can see these tags datapack
Giới thiệu
I started something, and I can't stop it.
TWITCH: http://www.twitch.tv/phoenixsclive

https://www.reddit.com/r/PhoenixSC/

Merch: https://streamlabs.com/phoenixsclive/#/merch

--------------------------------------------------------------------
This channel is powered by Shockbyte server hosting --

Receive a 25% discount on your first month on a server with code "PHOENIXSC"! https://shockbyte.com/partner/phoenixsc

--------------------------------------------------------------------

If you'd like to monetarily support the channel, consider joining as a member!
https://www.youtube.com/channel/UCj4zC1Hfj-uc90FUXzRamNw/join

SECOND CHANNEL: https://www.youtube.com/phoenixsucksat
TWITTER: http://twitter.com/phnixhamsta
TWITCH: http://www.twitch.tv/phoenixsclive
WEBSITE: http://phoenixsc.me
DONATE: https://streamlabs.com/phnixhamsta
FACEBOOK: http://facebook.com/phnixhamstasc

#Minecraft is a game about breaking and placing blocks, developed by Mojang.
Minecraft: https://minecraft.net/

#PhoenixSC #Creative
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)