Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tutorial -How to purchase Godzilla Store goods from overseas using Buyee service
Godzilla Channel ゴジラ(東宝特撮)チャンネル
Godzilla Channel ゴジラ(東宝特撮)チャンネル 121N theo dõi 214 Videos 38.13TR lượt xem 2022-08-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-01
Tổng số lượt xem5.96N
Thích tỷ lệ 4.79%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 4.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.34TR - 7.91TR
Tỷ lệ tương tác 7.81%
Thẻ gắn
東宝 ゴジラ 特撮 メカゴジラ ラドン 動画 シン・ゴジラ ゴジラアイランド toho godzirra
Giới thiệu
Now international customers can buy the Godzilla items by using Buyee service! This tutorial shows you the purchasing procedure.

Enjoy your shopping on the Godzilla Store!
https://godzilla.store/shop/e/eBuyee/
Mở