Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
حلّ طير السعد" عرضة زواج جاسم بن ناصر المسلماني. غناء فهد الكبيسي و ناصر الكبيسي"
Digitek
Digitek 11.3N theo dõi 278 Videos 4.09TR lượt xem 2021-02-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-07
Tổng số lượt xem1.47TR
Thích tỷ lệ 0.62%
Số lần bình luận271
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 53.59TR - 133.99TR
Tỷ lệ tương tác 0.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu