Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[삼일예배] 영적생활119 (이기는 생활) 2021-06-09 [연세중앙교회 윤석전 목사]
연세중앙교회 Yonsei Central Baptist Church
연세중앙교회 Yonsei Central Baptist Church 95.7N theo dõi 6405 Videos 56.04TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.73N
Thích tỷ lệ 95.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.68TR - 3.04TR
Tỷ lệ tương tác 3.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
[엡 6:10~13]

10 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고
11 마귀의 궤계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라
12 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라
13 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라

▶ 연세중앙교회 유튜브 채널 구독
https://www.youtube.com/channel/UCxpCUGw1ESBlYWrI57RqoGg?sub_confirmation=1

▶ 연세중앙교회 홈페이지
http://www.yonsei.or.kr

▶ 연세중앙교회 온라인방송국(YBStv)
http://www.ybstv.com

* 연세중앙교회 온라인방송국 - YBStv 홈페이지에 오시면 더 많은 말씀과 찬양을 보실 수 있습니다.
* 매주 주일 예배 실황을(주일2부예배 오전 9:40, 주일3부예배 오후 12:50) 직접 보실 수 있습니다.
* Live Casting / English, Chinese, Japanese // Only 2nd Sunday Service

기독교 한국침례회 연세중앙교회는 성경말씀 중심의 교회로서 하나님을 섬기며, 성령의 역사를 통하여 주님의 명령을 수행하고자 오늘도 숨가쁘게 움직이고 있습니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)