Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021학년도 이화여자대학교 수시 고교추천 & 미래인재 전형 입시 결과 분석! : 2021 이화여대 수시 입결 분석 (경쟁률·충원율·내신 등급 등)
석소장의 입시 생각
석소장의 입시 생각 6.95N theo dõi 246 Videos 939.7N lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-18
Tổng số lượt xem2.23N
Thích tỷ lệ 92.9%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 32.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.82TR
Tỷ lệ tương tác 4.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2021학년도 이화여자대학교 수시 고교추천 & 미래인재 전형 입시 결과 분석!
석소장이 말하는 이화여자대학교 학생부 교과 전형 주요 지원 대상군은?
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)