Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
محمد سال يتكلم عن الجيل الجديد والجيل القديم اسمعو وش قال 🙂📌🤷🏻‍♀️
مختصر المشاهير
مختصر المشاهير 179.64N theo dõi 42 Videos 117.15N lượt xem 2020-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem259
Thích tỷ lệ 37.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 1.16%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#محمد_سال#حب#زواج
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)