Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite mi primer video!!
AFROTACTICO
AFROTACTICO 4 theo dõi 1 Videos 243 lượt xem 2019-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem230
Thích tỷ lệ 2.17%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 19.57%
Thẻ gắn
#PS4share PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment Fortnite MABAL_06
Giới thiệu
FORTNITE
https://store.playstation.com/#!/es-es/tid=CUSA07669_00
Mở