Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mini Crewmate Plays Jump Rope
Weirdotic
Weirdotic 737N theo dõi 469 Videos 430.05TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem33.57N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận332
Tỷ lệ lượt xem 4.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 15.26TR - 17.72TR
Tỷ lệ tương tác 16.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)