Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yeh Hai Secret Bullet Heavy Sound Kitt ka 😂😂
Sonu Plaha
Sonu Plaha 797N theo dõi 496 Videos 193.85TR lượt xem 2021-05-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem52.98N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận411
Tỷ lệ lượt xem 6.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.91TR - 6.73TR
Tỷ lệ tương tác 16.15%
Thẻ gắn
best new india howto Royal Enfield bullet350 sonuplaha standard sound bike lour Silencer patiala bullet sound heavy kitt ktm pulsar bajaj yamhaa vlog moto
Giới thiệu
Follow me Instagarm : https://instagram.com/sonuplaha?igshid=fegn5fg1b3jo

For Buisness Inquiries, Sponsors &
Collaboration : [email protected]
Mở