Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[메이플 익준] 이벤트 1일차 퀘스트 1분 공략!
이익준
이익준 768 theo dõi 152 Videos 453.46N lượt xem 2019-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem604
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 78.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 7.45%
Thẻ gắn
메이플스토리 메이플 익준 6000일 이벤트 퀘스트 1일차 공략
Giới thiệu
개꿀
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)