Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(핫클립) 테슬라 견고한 3분기 실적의 의미는
비즈먼TV
비즈먼TV 20.8N theo dõi 678 Videos 1.11TR lượt xem 2021-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem235
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 9.36%
Thẻ gắn
#비즈먼TV#테슬라#미국주식#주식투자
Giới thiệu