Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ម៉ូតូលក់ធូៗ Moto in Cambodai
វណ្ណដា-VannDa Supporters
វណ្ណដា-VannDa Supporters 51.1N theo dõi 24 Videos 220.42N lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem8.56N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận94
Tỷ lệ lượt xem 16.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 614.25N - 1.54TR
Tỷ lệ tương tác 15.88%
Thẻ gắn
Giới thiệu