Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nature Sounds-1 Hour Relaxation-Birds Singing-Sound of Gentle Lake Waves Meditation - Study
co_driver
co_driver 6.51N theo dõi 1 Videos 1.09TR lượt xem 2017-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.43N
Thích tỷ lệ 71.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 22.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 1.39%
Thẻ gắn
Nature Sounds Nature Relaxation Birds Singing Sound of Gentle Lake Lake Waves Lake Meditation Study
Giới thiệu
Nature Sounds-1 Hour Relaxation-Birds Singing-Sound of Gentle Lake Waves Meditation - Study
Mở