Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La Nuova - O Vencedor (Los Hermanos)
David Coelho
David Coelho 3.52N theo dõi 56 Videos 299.87N lượt xem 2015-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.49N
Thích tỷ lệ 4.82%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 42.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 386.75N
Tỷ lệ tương tác 8.83%
Thẻ gắn
la nuova los hermanos o vencedor cover
Giới thiệu