ธรรมหลวงตามหาบัว "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี" เทศน์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545
ธรรมะหลวงตามหาบัว
3.95N theo dõi 21 Videos529.61N lượt xem· 2020-01-30